ការផ្ទេរស្នោ

 • Foil Transfer

  ការផ្ទេរស្នោ

  ងាយស្រួលអនុវត្តជែលលីនផ្ទេរជែលសម្រាប់ការធ្វើក្រចកដោយប្រើផ្ទាំងក្រដាសលំនាំផ្សេងៗ

  ឈ្មោះផលិតកម្ម: ជែលផ្ទេរជែល 

  ឈ្មោះម៉ាក: ពណ៌ថ្មី

  តម្លៃ៖ ៥ ម។ ល។ ៨ ម។ ម។ ១៥ ម។ ល / ដប 

  ពាក្យសុំៈការផ្ទេរលំនាំលើក្រដាស  

  Tyep: ជែលយូជែល 

  ពណ៌: ច្បាស់

  Viscosity: Viscosity កណ្តាល

  ប្រភពដើម៖ ក្វាងទុងប្រទេសចិន 

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន រង់ចាំមើលបច្ចុប្បន្នភាព

ផ្ញើ